Informoj pri la Instituto.

Ġi havas la Elementan Nivelon (6 klasoj) kaj la Unuan parton de Gimnazio (4 klasoj)

¤ 450 lernantoj de 4 – 20 jaroj

¤ 20 instruistoj (inter ili unu ino)

¤ 1 komputilteknikisto

¤ 1 lernejgardisto kaj pedelo

¤ La laborlingvo estas la Franca, kiu

estas instruata. Ne la parolata

lingvo Ewe.

¤ Esperanto ne estas deviga objekto ĝis la tria klaso, sed tamen ĉiuj devas sekvi la kurson kaj fari la taskojn.

La instruistaro de la junaj geknaboj gxis la 6a klaso.

Ili estas

De maldesktre dekstren :

S:ro AGBA Kwami Edem (Instruisto de la dua klaso),

S:ro ALATE Adjewoda (Instruisto de la sesa kaj lasta klaso

S:ro DEGBE Koffi Kossou (Instruisto dela kvara klaso),

S:ino HUNKPORTI AKAKPO Akossiwa (Instruistino de la unua klaso),

S:ro KPADDEY-KOUGBEADJO Vignon (Instruisto de la tria klaso),

S:ro AMOUZOU Setodji (Instruisto de la kvina klaso)

Instruisatro duagrada

Malantaue de maldekstre dekstren:

S-ro DOUMEGNON Koffi (Instruisto pri informadiko kaj Esperanto, respondeculo de la komputilejo),

S-ro HUNKPORTI Alfred (Instruisto pri angla kaj nayuraj sciencoj (Biologio, geologio, botaniko),

S-ro ATTAGLO Kokou Evienyeame (Instruisto pri angla kaj franca; pedagogia direktoro),

S-ro AKPAYEDO Kodjo (Instruisto pri matematiko, kemio kaj fiziko)

Antaua vico :

S-ro EPPOU Yaovi (Instruisto pri franca),

S-ro AGBOLO Apelete (Instruisto pri informadiko kaj esperanto),

S-ro d’ALMEIDA Kokou Selete (Instruisto pri franca, historio kaj geografio)),

S-ro DAVON Agou (instruisto pri matematiko, kemio kaj fiziko) kaj

S-ro d’ALMEIDA Komlan Dovi (Instruisto pri franca, historio kaj geografio).

S:ro Apevi Komi ricevas specialan lokon c´ar li helpis konstrui la Instituton

Aliaj laborantoj de IZo estas :

– la pedagogia gvidanto en la unuagrada nivelo : s-ro AMOUZOU Efoe

– la pedagogia gvidanto pri literaturo en la duagrada nivelo : s-ro ATTIOGBE-AGBEMADON M. Biova (Instruisto pri franca, historio kaj geografio)

– La gardisto : APEVI Komi

– La administranto de IZo : GBEGLO Koffi (Instruisto pri matematiko kaj naturaj sciencoj)