La loka ĵurnalo VLT intervjuis Wim pri lia viziti en Togolando.

La ĵurnalo aperigis ĝin la 15an de februaro en TRI paĝoj. (27 * 40 cm)

La maldekstra montras la unuan paĝon kaj la dekstra foto la paĝojn 2 kaj 3. (la foto montras ke ili estas malgrandaj)

La rubrikoj estas La unua renkonto kun zorgfilo kaj la dua estas

Post 25 jaroj Wim renkontis sian zorgfilon.

La artikolo ĉefe prilumis la renkonton kiam Wim vizitis la familion kun siaj donacoj al ili. La ĵurnalisto iomete ŝanĝis la veron por doni fabelecan historion al la renkonto. La dua ĉefa foto estas kiam Kossi L kaj mi manĝis mangojn sub la mangoarbo en la korto kie li loĝas. Kossi L tiun jam proponis fari en 1986 kiam mi akceptis esti sia zorgpatro.Mia gvidanto dum grandparte mia trisemajna restado, Kossi Edah, faris la belajn fotojn per mia kamarao. La artikolo evidente montras ke ni komunikis per Esperanto, sed la ĵurnalisto sporade menciis, ke mia vizito ankaǔ koncernis la Instituton Zamenhof kie mi loĝis en hotelo Ludoviko. La vizito ankaǔ koncernis la Tutlandan E Kongreson kaj turisman ekskurson al iu Nacia Parko.