En la strato la lernantoj ofte ofte salutis min per “Saluton Wim”La plej malmultekosta transportilo estas per motorbiciklo. La posedanto atendas vin je vojkruc´oj. Post iom da diskutado pri la prezo vi ekveturas. Jen Kossi survoje de Vogan al hejmen.

En la restauracio Viktoria ni ofte tagmang´is. La mang´aj´oj estas bonkvalitaj. Escepto estas ke la restauracio havas neceseon (por la europanoj) sed la ejo estas mallume.