La 18a T E K okazis en la urbeto Vogan de la 24a ĝís la 27a de decembro 2010 La temo estis la ŜAFARO HARMONIA, kiun mi enkondukis rakontinte pri miaj unuaj jaroj en alia kolonio Nederlandsch Indie (nun Indonezio) kaj la jaroj en Japanaj koncentrejoj. La tiamaj lupoj nun ne plu estas lupoj, sed aliaj lupoj povas aperi.

La Kongreso okazis dum Kristnasko, eble la nura E-kongreso en Esperantujo dum tiuj sanktaj tagoj. Neniu pri Jesuo kiu naskiĝis, sed programero Podia kredoj, dum kiu ĉiuj havis eblecon rakonti pri sia kredo aŭ ne kredo. Estis katolikoj, ateisto, naturkredanto kaj aliaj kaj tamen ĉiuj amikaj ŝafoj.

Partoprenis 79 bone parolantoj de la lingvo kaj junuloj de la Instituto Zamenhof. Mi estis surprizita kiel multe mi povis paroli kun kelkaj de ili (eble 12 – 15 jaruloj) kaj kun kia entuziasmo ili partoprenis. Svedio povas preni ekzemplon.

Okazis multaj kunsidoj de la diversaj organizaĵoj

La tri manĝoj estis bongustaj kaj okazis starante aŭ ie sidante

Het 18de ”Togolanda Esperanto Kongreso”had plaats in het stadje Vogan van 24 tot 27 December. (de zgn stadjes in Togo zijn eigenblijk grote dorpen. De woonplaats van de inwoners zijn omringd met muren en daarvoor langs de weg allemaal stalletjes waar je vruchten kan kopen tot en met schoenen en meubels. De wegen zijn zanderig met kuilen en afval waar kippen en geiten naar iets eetbaars zoeken. Maar Vogan biedt een rustiger beeld dan Lomé, waar het niet zo propval is met stalletjes. Ik voel me nog steeds prima dankzij alle voorbereidingen en omdat ik veel vruchten koop en water.

Het tema van het congres was de HARMONISCHE SCHAPENKUDDE die ik inleidde door te vertellen over mijn eerste jaren in Nederlandsch Indië, een vroeger kolonie netals Togo (maar Frans), en de Jappentijd. De vroegere wolven zijn geen wolven meer , maar andere wolven kunnen opduiken

De Conferentie was tijdens Kerstmis, waarschijnlijk nergens in Esperantoland tijdens deze heilige tijd. Niets over Jezus geboorte, maar wel een programmapunt Discussies over Geloven, tijdens welke iedereen de mogelijkheid had zijn instelling tot God of Allah te vertellen. Er waren katolieken een ateist en een humanist onder de aanwezigen en toch horende bij de kudde.

Negenenzeventig deelnemers kunnen betrtekkelijk goed Esperanto spreken (daar kan Zweden een voorbeeld aan nemen). Onder hen leerlingen van Institut Zamenhof (12 –15 jarigen). Ik was verrast hoeveel ik met hen kon praten en met welk enthousiasme ze deelnamen.

Bij het ontbijt pap van maniok en brood. De 2 andere maaltijden rijst of een klodder van iets met lekkere (scherpe) saus en een of andere vleessoort. We haalden het buiten (om 19.00 uur in de donkerte) We aten het staande of ergens zittende

Een hele leuke ontmoeting had ik met Judute die graag met Miranda wil corres-ponderen. Miranda heeft weliswaar een keer geschreven en Judith heeft terugge-schreven maar toen hield het op. Nu wil Judite het nog een keer proberen, zowel in het Esperanto als in het Frans, wat Miranda ook studeert.

Tre amindan renkonton mi havis kun Judite, 16jarulino kiu jam pasis la klasoj de IZo kaj nun sekvas la liceon. Judite provas denove interesigi mian nepinon Miranda korespondi kun ŝi. Ŝi skribis helikleteron en Esperanto kaj la Franca, ĉar Miranda ankaŭ studas tiun lingvon