Maandag de 13 december, wanneer Santa Lucia gevierd wordt, vertrek ik om de kou en de sneeuw te verlaten. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe mijn vrienden en landgenoten in de tropen leven. Volg me

Eerst 2,5 uur tot Parijs, waar ik overnacht bij een esperantist en de volgende dag in één ruk tot Lomé.

Lunde la 13an de decembro, la tago de Sankta Lucia, mi forveturas por forlasi la froston kaj neĝon. Mi apenaŭ povas imigi kiel miaj amikoj kaj siaj samlandanoj vivas en la tropikoj.

Sekvu min.

Unue du kaj duon horojn al Parizo kie mi tranoktas ĉe samideano. La postan tagon seninterrompe al Lomé

På Luciadagen åker jag och lämnar snö och minusgrader bakom mig. Jag kan knappats föreställa mig hur mina vänner och landsmän lever i tropekerna. Följ mig på upptecksresan.

Till Paris tar det 2,5 timme. Där skall jag sova över hos en esperantist. Den 14. fortsätter resan i ett streck till Lomé

Planet var för sent från Arlanda och som en följd av det hade det sista tåget från Ch de Gaule redan gått. Virginie, hos vem jag skulle övernatta, väntade dock på mig. Vi la oss kl 02.00