Västmanlands Läns Tidning la 10an de decembro 2010:

Esperantomissionären Wim Posthuma, 75 år, som den 13 december. reser till det lilla landet Togo i Västafrika.

Vad ska du göra i Togo ?

– I Togo har jag en del vänner som har lärt sig espera n­to. Bland annat min fadder­son som jag efter 24 års kor­respendens kommer att träf­fa. Han har ärvt en bit land där han odlar grönsaker. Jag är väldigt nyfiken på hur det går för honom. .

Hur kommer det sig, att du aldrig har träffat honom under dessa 24 år?

– Det var meningen att vi skulle träffas i samband med världskongressen i esperanto i Göteborg 2003, men han fick inget visum

Hur länge stannar du i Togo?

– I tre veckor

Vad skall du göra mer där?

– Jag ska bo på en skola jag har bidragit med lite pengar till genom åren. Skolan, Instituto Zamenhof, ligger i huvudstaden Lomé och blev klar 2004. Skolan är sponsrad med nederländska och franska medel, organisationer och enskilda esperantister. Många skickar skolpengen på 50 € per år till de föräldrar som inte klarar av att betala detta själva.

Skolan har sex grundskoleklasser och fyra fortsättningsklasser för 450 elever. En del har också lärt sig esperanto, även om undervisningen sker på modersmålet.

Hur stort språk är esperanto?

– Det går inte att mäta, men den senaste världskongressen samlade 2000 deltagare

JÖRGEN FALK !orgen.falk@>vlt,se