Saluton kara Wim,

Mi tre malfrue ricevis vian bildkarton informante min pri via vojaĝo al Togolando. Mi estis surprizita. La bildkarton mi ricevis la 3-an de decembro 2010.

Kvankam la informo atingis min tre malfrue, mi decidis nepre respondi al vi antaŭ­ via vizito al Togolando. La dato de via alveno estas proksima sed proverbo diras : ” iam malfrue ol neniam”. s-ro Gbeglo informis min pri via vopjaĝo antaŭ ol mi ricevis la karton. Helpe de Dio, ni plene bonvenigos vin en Togolando precipe Anyronkope kie mi loĝas.

Se vi tion deziras, vi povos tranokti du tagojn en mia vilaĝo Anyronkope sen nenia problemo. Mi estas tre ĝoja kaj fiera pro via vojaĝo al Togolando. Mi deziras al vi bonan ”vojaĝon kaj restadon ĉe ni en Togolando, precipe en mia vilaĝo Anyronkope.

Mi brakumas vin.

Dankon kaj ĝis tre baldaŭ­.

KOSSI Logosou

Det var en stor överrastning för Kossi L att jag kommer att hälsa på. Men det var med så kort varsel. Det tog mer än en månad för brevet Mina vänner i Lomé har internet och försökte telefonledes kontakta honom men mobilen hade gått sönder.

Kossi D glädjer sig att kunna bjda mig till hans by Anyronkope. Men han kommer även till Lomé för att vara tillsammans med mig. vi deltar även tillsa,mmans i Esperantkongressen